E-faktura i Duett

Duett Økonomisystem håndterer gjennom Duett AutoTrans både sending og mottak av e-faktura til og fra alle aktører i Norge som bruker EHF-formatet. Daldata har sitt eget aksesspunkt i det europeiske PEPPOL-nettverket som sørger for utveksling av e-fakturaene.

 

For sending av e-faktura finnes dermed følgende mulige mottakere:

 

E-faktura til andre Duett-brukere    

Du kan sende e-faktura til andre Duett-brukere. Forutsetningen er at mottaker har aktivert Duett AutoTrans Motta faktura. Mottaker blir da automatisk registrert i det norske adresseregisteret for mottakere av e-faktura, ELMA. Ettersom det føres regnskap for over 75.000 foretak i Duett hvert år, vil det etter hvert være et stort antall potensielle mottakere for dine e-fakturaer. For eksempel kan regnskapskontor sende e-faktura til sine regnskapsklienter via AutoTrans, og hente dem inn elektronisk i klientenes regnskap.

 

E-faktura til statlige og kommunale foretak 

Fra 01.07.12 innførte staten krav om e-faktura fra sine leverandører. Dette løser du enkelt i Duett. E-fakturaene skal leveres i EHF-formatet til en dedikert meldingsformidler eller mottakssentral. Gjennom Duett AutoTrans formidles e-fakturaene videre til stat og kommune. 

 

E-faktura til andre foretak 

Fra Duett kan du også sende e-faktura til alle andre foretak i Norge som kan motta EHF-formatet i sitt økonomisystem.

AutoTrans Sende faktura aksesspunkt illustrasjon

 

 

Hva trengs for å lage en e-faktura?  

Sending av e-fakturaer i EHF-formatet er inkludert i modulen Duett Faktura. For å ta i bruk tjenesten, må du i klientregisteret aktivere AutoTrans Sende faktura (gratis modul). Du må ha oppgitt organisasjonsnummer både for foretaket som skal sende faktura (klientregisteret), og for foretaket som skal motta den (kunderegisteret). Det betyr at du kun kan sende e-faktura mellom næringsdrivende som er registrert med organisasjonsnummer, ikke til privatpersoner. For enkelt å hente inn organisasjonsnummer til kunderegisteret, finnes en egen integrasjon mot Enhetsregisteret i Brønnøysund. Dette starter du fra toppmenyen i kunderegisteret i Duett. 

 

Hva skjer med e-fakturaen?  

Når e-fakturaen er generert, sendes den automatisk til Duett AutoTrans. AutoTrans sjekker hvem mottaker er, og ruter automatisk fakturaen til korrekt mottaker. Du får en logg ved fakturering som viser hvilke e-fakturaer som er sendt.

 

Hvordan vite hvilke kunder som kan motta e-faktura?  

Når du i kunderegisteret merker av for at en kunde skal motta e-faktura, sjekker Duett om denne faktisk er registrert i ELMA, og tilsvarende for foretaket du skal fakturere for. I tillegg vil du ved fakturering få beskjed hvis du har fakturert kunder som er registrert i ELMA uten å sende via AutoTrans. Du kan velge at disse skal motta e-faktura. Slik får du enkelt utvidet antall mulige e-fakturamottakere.

 

Koster det noe å sende e-faktura?  

E-faktura til statlige foretak og til mottakere med andre økonomisystemer har en liten transaksjonspris pr. faktura. E-faktura til andre Duett-brukere er kostnadsfritt! E-fakturaer til andre enn Duett-brukere telles automatisk i AutoTrans og blir etterskuddsvis fakturert, spesifisert pr. klient/foretak som har sendt e-fakturaer.

 

 

Motta e-faktura 

For å kunne motta e-fakturaer i Duett, må modulen Duett AutoTrans Motta faktura anskaffes og tas i bruk. Når du krysser for denne i klientregisteret, blir denne klienten registrert i ELMA som mulig mottaker av e-faktura. E-fakturaene hentes inn i egen rutine og konteres der før bokføring. Det kan settes opp en e-postvarsling til den som skal godkjenne fakturaen. Alle inngående e-fakturaer som tilhører denne klienten vil da automatisk bli sendt på e-post til attestanten. Det vil etter hvert også komme andre attestasjonsmuligheter, bl.a. i Duett Dialog MinSide.

 

AutoTrans Motta faktura illustrasjon_2

 

 

Hvor finnes mer informasjon?  

Trenger du hjelp for å komme i gang, kontakt support@daldata.no for bistand. Du finner også mer utfyllende informasjon under her.

 

Duett AutoTrans Sende Faktura produktark 

 

Duett AutoTrans Motta Faktura produktark 

 

<< Tilbake