Kurs, webinar og konsulent

Velkommen til fagseminar 2019

Årets seminar vil gi deg faglig oppdatering, store nyheter og spennende framtidstanker. Du får nyttig informasjon på overordnet nivå, og detaljert innsikt for å utnytte de mulighetene løsningene gir.

Les mer her

Duett Eierskifte - kurs i praktisk bruk

Eierskifte i landbruket er et viktig fagfelt og krever spesiell kompetanse. Duett Økonomi Eierskifte er unikt på markedet, og gir faglig støtte og hjelp til hele prosessen rundt eierskifte. Vi tilbyr kurs for deg som jobber med slike oppgaver. Kurset passer også for nye rådgivere som ønsker å tilby tjenester rundt eierskifte. Kurset tar for seg hele prosessen rundt eierskifte.  

Kurs på kontoret

For at dere skal slippe å bruke tid og penger på å reise til et kurssted, kan vi nå komme til dere og holde et dagskurs. Med kurs på kontoret blir det mye enklere for dere å være oppdatert!

Kurs på kontoret - Dagskurs digitalisering 

Kurs på kontoret - Duett Lønn 

Kurs på kontoret - Dagskurs Plukk eget tema   

Nettbaserte kurs

Få opplæring av konsulent direkte på din skjerm. Effektivt og grundig - når det passer for deg!

Duett eKurs

Med Duett eKurs kan du gå på kurs akkurat når det passer deg! Kurstilbudet er et supplement til vårt ordinære opplæringstilbud, og er et unikt tilbud til våre Duett Økonomi-brukere.

Webinar

Webinar er en rask og effektiv måte å tilegne seg mer kompetanse på. Vi holder en rekke webinarer hver måned.

Konsulenttjenester hos Duett AS

Duett AS har meget erfarne og dyktige konsulenter innen regnskap, lønn, årsoppgjør, web og IKT. Innenfor programvare kan vi hjelpe deg med både opplæring og rådgivning for effektiv og rasjonell utnyttelse av våre produkter.  Våre teknikere bistår blant annet med rask og korrekt installasjon og oppgradering av programvare.

Konsulenttjenester i Duett Økonomi

Duett Økonomi er vårt egenutviklede økonomisystem, og har et bredt spekter av funksjonaliteter. Duett Økonomi dekker alt fra vanlig bilagshåndtering til avansert logistikk og komplett årsoppgjør. Hver enkelt bedrift har sine egne rutiner og behov som skal løses i Duett Økonomi, og våre konsulenter tilbyr bedriftsintern opplæring og rådgivning slik at akkurat din bedrift skal få best mulig nytte av programmet.