Kurs, webinar og konsulent

Kurs Årsoppgjør

Vi holder ulike årsoppgjørkurs, og starter opp med dette i januar 2019.

Duett Eierskifte - kurs i praktisk bruk

Eierskifte i landbruket er et viktig fagfelt og krever spesiell kompetanse. Duett Økonomi Eierskifte er unikt på markedet, og gir faglig støtte og hjelp til hele prosessen rundt eierskifte. Vi tilbyr kurs for deg som jobber med slike oppgaver. Kurset passer også for nye rådgivere som ønsker å tilby tjenester rundt eierskifte. Kurset tar for seg hele prosessen rundt eierskifte.  

Kurs på kontoret

For at dere skal slippe å bruke tid og penger på å reise til et kurssted, kan vi nå komme til dere og holde et dagskurs. Med kurs på kontoret blir det mye enklere for dere å være oppdatert!

Kurs på kontoret - Dagskurs digitalisering 

Kurs på kontoret - Duett Lønn 

Kurs på kontoret - Dagskurs Plukk eget tema   

Nettbaserte kurs

Få opplæring direkte på skjermen. Effektivt og grundig - når det passer for deg!

Vi tilbyr nå alle våre faste maskinkurs som fjernopplæring. Her ser du hvilke Duettkurs

som kan bestilles og kan lese mer om innholdet i kursene:

Duett eKurs

Med Duett eKurs kan du gå på kurs akkurat når det passer deg! Kurstilbudet er et supplement til vårt ordinære opplæringstilbud, og er et unikt tilbud til våre Duett Økonomi-brukere.

Webinar

Webinar er en rask og effektiv måte å tilegne seg mer kompetanse på. Vi holder en rekke webinarer hver måned.

Konsulenttjenester hos Duett AS

Duett AS har meget erfarne og dyktige konsulenter innen regnskap, lønn, årsoppgjør, web og IKT. Innenfor programvare kan vi hjelpe deg med både opplæring og rådgivning for effektiv og rasjonell utnyttelse av våre produkter.  Våre teknikere bistår blant annet med rask og korrekt installasjon og oppgradering av programvare. Innen systemutvikling tilbyr vi spesialtilpasninger eller integrasjoner til Duett Økonomi eller ColumbiWeb , eller generell applikasjonsutvikling basert på kundens spesifikke behov.

Konsulenttjenester i Duett Økonomi

Duett Økonomi er vårt egenutviklede økonomisystem, og har et bredt spekter av funksjonaliteter. Duett dekker alt fra vanlig bilagshåndtering til avansert logistikk og komplett årsoppgjør. Hver enkelt bedrift har sine egne rutiner og behov som skal løses i Duett, og våre konsulenter tilbyr bedriftsintern opplæring og rådgivning slik at akkurat din bedrift skal få best mulig nytte av programmet. Duett er også meget fleksibelt med hensyn til spesialtilpasninger som dekker ditt behov.

Konsulenttjenester i ColumbiWeb

ColumbiWeb er vårt egenutviklede publiseringsverktøy for web. Våre konsulenter tilbyr deg rådgivnings- og strategitjenester samt webdesign, slik at du kan publisere ditt budskap på en synlig og tiltrekkende måte.