Versjoner

Duett Økonomi 2018.2 HR12 er lansert

25.05.2018

I denne versjonen har vi gjort diverse rettinger rundt årsoppgjør. Du kan lese detaljer om endringene i følgebrevet.

Du kan laste ned og installere versjonen her:

Duett 2018.2 Hurtigreparasjon 12 - Nedlasting og installasjon 

(krever pålogging i vår kundeportal) 

Duett Økonomi 2018.2 HR10 er lansert

04.05.2018

Rettingen gjelder tømmerkonto med flere driftsenheter, der automatposteringer i noen tilfeller feilaktig ble slettet. Se følgebrevet for detaljer.

Du kan laste ned og installere versjonen her:

Duett 2018.2 Hurtigreparasjon 10 - Nedlasting og installasjon 

(krever pålogging i vår kundeportal) 

Duett Økonomi 2018.2 HR9 er lansert

27.04.2018

Rettingene gjelder RF-1030 Skattemelding for personer (eiendom, ektefelledeling mv.), RF-1028 Skattemelding for AS, RF-1177 Landbruk, tømmerkonto og RF-1125 Bilskjema. Se følgebrevet for detaljer.

 

Du kan laste ned og installere versjonen her:

Duett 2018.2 Hurtigreparasjon 9 - Nedlasting og installasjon 

(krever pålogging i vår kundeportal) 

Duett Økonomi 2018.2 HR7 er lansert

11.04.2018

Versjonen inneholder flere rettinger rundt tømmerkonto, retting av dyrestatus fra Tine, og korreksjon av bokført kapitalinntekt ved direkte inntektsføring av ikke-avskrivbare driftsmidler.

 

Du kan laste ned og installere versjonen her:

Duett 2018.2 Hurtigreparasjon 7 - Nedlasting og installasjon 

(krever pålogging i vår kundeportal) 

Duett Økonomi 2018.2 HR5 er lansert

21.03.2018

Denne oppdateringen inneholder rettinger til årsoppgjør på følgende områder:

 • RF-1028 – Skattemelding AS (framførbart underskudd)
 • RF-1030 – Skattemelding (fjorårstall på bl.a. boliger, skog og gårdsbruk)
 • RF-1016 – Skogtaksering (overføring av ligningsverdi)
 • RF-1098 – Formue næringseiendom (fjorårstall og overføring til RF-1215)
 • RF-1177 – Landbruksskjema (doble saldi ved utskrift av skjema)

I tillegg er det gjort rettinger i årsregnskap (formler og oppdateringer) og oppdatering av kontotilknytninger. Versjonen vil bli automatisk oppdatert på vår plattform fredag 23. mars, men er nå tilgjengelig for nedlasting for kunder med lokal installasjon. Les mer i følgebrevet (krever pålogging i vår kundeportal)..

 

Du kan laste ned og installere versjonen her:

Duett 2018.2 Hurtigreparasjon 5 - Nedlasting og installasjon

(krever pålogging i vår kundeportal) 

Duett Økonomi 2018.2 HR3 er lansert

08.03.2018

Dette er en hurtigreparasjon knyttet til årsoppgjør. Her ligger blant annet rettinger knyttet til kommunesammenslåing (Trøndelag), tømmerkonto, kapitalskog og beløpsgrense for individuell pensjonssparing i RF-1030. Endringene blir oppdatert på vår plattform fredag 9. mars, men er nå tilgjengelig for nedlasting for kunder med lokal installasjon. Les mer i følgebrevet (krever pålogging i vår kundeportal).

 

Du kan laste ned og installere versjonen her:

Duett 2018.2 Hurtigreparasjon 3 - Nedlasting og installasjon

(krever pålogging i vår kundeportal) 

2018.2 HR 1 – korrigerer feil i årsberetning/note-håndteringen i Duett 2018.2

17.02.2018

Duett v2018.2 hadde en feil i årsberetning/note-håndteringen i årsoppgjørsdelen for fullt regnskapspliktige. Dette er korrigert i HR 1. Feilen artet seg slik at avsnitt/noter fremstod som blanke/tomme når man gikk inn i Sjekkliste Årsregnskap for å se eller endre. Feilen er nå rettet for dere som er i DUETT-SKY, og systemet kan brukes som normalt. For dere som har lokal installasjon har vi nå lagt ut en hurtigreparasjon som du må laste ned og installere. Mer informasjon og nedlastning av HR1 til Duett 2018.2 finner du her.

For dere som har fått blanket ut notene, ta kontakt med support for bistand.

Duett Økonomi v. 2018.2 er lansert

16.02.2018

Duett Økonomi v. 2018.2 er nå lansert, og er den komplette årsoppgjørsversjonen for 2017.  

Duett Økonomi v. 2018.1 er lansert

15.12.2017

Dette er en fullversjon med fokus på innsending av grunnlagsdata og tidligstart årsoppgjør for 2017. I tillegg lanseres nå flere nyheter og forbedringer i årsoppgjør, bilagsbilder og driftsmidler.

Duett 2017.3 HR7 er lansert

22.06.2017

Denne hurtigreparasjonen inneholder rettinger i forbindelse med følgende punkter i årsoppgjør:

 • Innsending av årsregnskap for aksjeselskap til Regnskapsregisteret
 • Endring av verdi i feltet «overføres til» under avskrivning for RF-1167
 • Inngående balanse tabell for utleie eller skogbruk utenfor virksomhet
 • Innsending til Altinn av skattemelding når Windows har norsk språkversjon

Du kan laste ned og installere versjonen her:

Duett 2017.3 Hurtigreparasjon 7 - Nedlasting og installasjon

Duett 2017.3 HR5 er lansert

01.06.2017

Denne hurtigreparasjonen inneholder følgende:

 • Retting i bokføring av dataflyt avregninger.

Du kan laste ned og installere versjonen her:
Duett 2017.3 Hurtigreparasjon 5 - Nedlasting og installasjon

Duett 2017.3 HR3 er lansert

18.05.2017

Denne hurtigreparasjonen inneholder følgende:

 • Feilen som stoppet utskrift av kontantkvittering fra kasse er nå rettet.

Du kan laste ned og installere versjonen her:
Duett 2017.3 Hurtigreparasjon 3 - Nedlasting og installasjon

Duett 2017.3 HR1 er lansert

11.05.2017

Denne hurtigreparasjonen inneholder rettinger av følgende punkter:

 • Deltakers oppgave i ANS/DA for enkeltperson
 • Fakturautskrift
 • Bokføring av avregninger

Dersom man ikke har bruk for korrigeringene nevnt ovenfor, er det ikke nødvendig å installere oppdateringen. Du kan lese mer i følgebrevet.

 

Du kan laste ned og installere versjonen her:
Duett 2017.3 Hurtigreparasjon 1 - Nedlasting og installasjon

Duett 2017.3 er klar

05.05.2017

Dette er en fullversjon med hovedfokus på årsoppgjør, som oppdateres / distribueres til alle Duett-kunder. Duett.no vil være oppdatert mandag 8. mai.

 

Versjonen inneholder flere gode nyheter og forbedringer knyttet til årsoppgjør:

 • Årsoppgjør etter regnskapsloven for enkeltpersonforetak
 • Innberetning av foreldrebetaling for pass og stell av barn (fra og med 2017)
 • Inngående balanse i tabell er nå tilgjengelig for alle regnskapsklienter
 • Mulighet for å kopiere noter og årsberetning til andre klienter
 • Ny note for egenkapital
 • Feilrettinger og vedlikehold rundt prefill, likningsinnsending og årsregnskap

I tillegg blir det nå lagret en fakturakopi i dokumentarkivet for alle utgående fakturaer, og fakturakopi (PDF) blir sendt med for alle EHF-fakturaer.

 

Les mer i Følgebrevet til versjonen for detaljert beskrivelse av nyheter og forbedringer.
(krever pålogging i vår kundeportal) 

 

Du kan laste ned og installere versjonen her:

Duett Fullversjon 2017.3 - Nedlasting og installasjon