Versjoner

Versjonslogg 14. desember

12.12.2018

Dette er første årsoppgjørsversjon, med tidligstart og innsending av grunndata. I tillegg kan betalingspåminnelser sendes fra MinSide, og lønnsavstemmingen er vesentlig forbedret. 

Duett Økonomi versjonslogg 14. desember 2018

Versjonslogg 16. november

16.11.2018

Versjonen retter noen mindre feil i MinSide bl.a. rundt Time, Lønn og Faktura.

Duett Økonomi versjonslogg 16. november 2018

Versjonslogg 09. november

08.11.2018

I denne versjonen lanserer vi fire store nyheter: Duett Reise, veiviser for enklere oppsett av automatisering, samt aliasbruker og maloppsett for bedre oversikt i MinSide.

Duett Økonomi versjonslogg 09. november 2018

Versjonslogg 02. november

30.10.2018

Hovedinnholdet er forbedringer i kontroll og fakturering av timer. E-post med PDF-kopi av EHF-faktura til mottakere uten attestasjon fungerer igjen. 

Duett Økonomi versjonslogg 02. november 2018

Versjonslogg 19. oktober

19.10.2018

Nå kan du endre bokføringskonto på utlegg i Duett Lønn, og det er gjort noen forbedringer bl.a. på AutoTrans ved bytte av avtaler. 

Duett Økonomi versjonslogg 19. oktober 2018

Versjonslogg 5. oktober

05.10.2018

Oppdatert versjonslogg er publisert:

Duett Økonomi versjonslogg 5 oktober 2018

Duett Økonomi 2018.2 HR12 er lansert

25.05.2018

I denne versjonen har vi gjort diverse rettinger rundt årsoppgjør. Du kan lese detaljer om endringene i følgebrevet. (krever pålogging i vår kundeportal)

Duett Økonomi 2018.2 HR10 er lansert

04.05.2018

Rettingen gjelder tømmerkonto med flere driftsenheter, der automatposteringer i noen tilfeller feilaktig ble slettet. Se følgebrevet for detaljer. (krever pålogging i vår kundeportal)

Duett Økonomi 2018.2 HR9 er lansert

27.04.2018

Rettingene gjelder RF-1030 Skattemelding for personer (eiendom, ektefelledeling mv.), RF-1028 Skattemelding for AS, RF-1177 Landbruk, tømmerkonto og RF-1125 Bilskjema. Se følgebrevet for detaljer. (krever pålogging i vår kundeportal) 

Duett Økonomi 2018.2 HR7 er lansert

11.04.2018

Versjonen inneholder flere rettinger rundt tømmerkonto, retting av dyrestatus fra Tine, og korreksjon av bokført kapitalinntekt ved direkte inntektsføring av ikke-avskrivbare driftsmidler. Se følgebrevet for detaljer. (krever pålogging i vår kundeportal)

Duett Økonomi 2018.2 HR5 er lansert

21.03.2018

Denne oppdateringen inneholder rettinger til årsoppgjør på følgende områder:

  • RF-1028 – Skattemelding AS (framførbart underskudd)
  • RF-1030 – Skattemelding (fjorårstall på bl.a. boliger, skog og gårdsbruk)
  • RF-1016 – Skogtaksering (overføring av ligningsverdi)
  • RF-1098 – Formue næringseiendom (fjorårstall og overføring til RF-1215)
  • RF-1177 – Landbruksskjema (doble saldi ved utskrift av skjema)

I tillegg er det gjort rettinger i årsregnskap (formler og oppdateringer) og oppdatering av kontotilknytninger. Les mer i følgebrevet (krever pålogging i vår kundeportal).

Versjonen ble automatisk oppdatert på vår plattform fredag 23. mars.

Duett Økonomi 2018.2 HR3 er lansert

08.03.2018

Dette er en hurtigreparasjon knyttet til årsoppgjør. Her ligger blant annet rettinger knyttet til kommunesammenslåing (Trøndelag), tømmerkonto, kapitalskog og beløpsgrense for individuell pensjonssparing i RF-1030. Endringene ble oppdatert på vår plattform fredag 9. mars. Les mer i følgebrevet (krever pålogging i vår kundeportal).

2018.2 HR 1 – korrigerer feil i årsberetning/note-håndteringen i Duett 2018.2

17.02.2018

Duett v2018.2 hadde en feil i årsberetning/note-håndteringen i årsoppgjørsdelen for fullt regnskapspliktige. Dette er korrigert i HR 1. Feilen artet seg slik at avsnitt/noter fremstod som blanke/tomme når man gikk inn i Sjekkliste Årsregnskap for å se eller endre. Feilen er nå rettet, og systemet kan brukes som normalt. For dere som har fått blanket ut notene, ta kontakt med support for bistand.

Duett Økonomi v. 2018.2 er lansert

16.02.2018

Duett Økonomi v. 2018.2 er nå lansert, og er den komplette årsoppgjørsversjonen for 2017.  

Duett Økonomi v. 2018.1 er lansert

15.12.2017

Dette er en fullversjon med fokus på innsending av grunnlagsdata og tidligstart årsoppgjør for 2017. I tillegg lanseres nå flere nyheter og forbedringer i årsoppgjør, bilagsbilder og driftsmidler.