Ny innlogging i Duett-tjenester

Den 12.12.2023 vil innlogging til alle Duetts tjenester skje på ny identitetsplattform.

Årsaken til endringen er å få økt sikkerhet og mer fleksibel tofaktorpålogging (MFA).

På sikt vil alle måtte benytte tofaktor. For å unngå mye støy og høy belastning hos både Duett og regnskapskontorene, vil dette kravet innføres gradvis. Dette betyr at Minside sluttbrukere vil kunne logge seg på med sitt vanlige brukernavn og passord inntil videre.

Regnskapskontor som allerede nå vil aktivere tofaktor for sine klienter, bes kontakte Duett.

Ny to-faktorløsning (MFA) for innlogging i Duett

For å fortsatt opprettholde et høyt sikkerhetsnivå, har Duett gått til anskaffelse av en ny identitetsplattform, kalt Okta.
Som del av dette arbeidet vil to-faktor gradvis bli obligatorisk for alle våre tjenester

Driftsmeldinger