Duett Eierskifte - kurs i praktisk bruk

Eierskifte i landbruket er et viktig fagfelt og krever spesiell kompetanse. Duett Økonomi Eierskifte er unikt på markedet, og gir faglig støtte og hjelp til hele prosessen rundt eierskifte. Vi tilbyr kurs for deg som jobber med slike oppgaver. Kurset passer også for nye rådgivere som ønsker å tilby tjenester rundt eierskifte. Kurset tar for seg hele prosessen rundt eierskifte.  

Vi kjører dagskurs i eierskifte fra A – Å. På dissen kursene lærer du om best mulig kommunikasjon med kjøper, selger og deres ektefeller/samboere. Vi gjennomgår kvalitetssikring, verdivurdering, oppgjør, etteroppgjør og gaver, beskatning og dokumentavgift, samt kjøpekontrakter.

 

Du bruker egen PC med Duett Eierskifte installert, vi kjører et case.
NB! Dersom du ikke har erfaring med programmet fra før, anbefaler vi at du laster det ned i forkant

 

Antall deltakere 5 – 15 stk. Duett Eierskifte program demo – eller kjøpt.

 

Vi tar fagtema etter framdrift i  caset.

 

Hovedvekt på familieeierskifte, men også markedssalg

 

Lovverk Sk.l § 9.3, 9.7  og 9.13 m. flere.

  • Hvordan tenker vi på gifte – og samboere som kjøpere
  • Momentliste for selger og kjøpers situasjon Verdier landbruk og annen eiendom
  • Oppgjørsformer
  • Latent skatt, automatiske beregninger
  • Gave eller forskudd på arv
  • Automatisk gevinstberegningskalkyle 
  • Automatisk kostpriskalkyle
  • Uskiftet bo, automatisk kalkyle 
  • Dine egne spørsmål.

Kursdatoer:  

Dato kommer så snart vi får satt opp nye kurs

 

Pris:
NOK 4.750,- pr. deltager inkl. lett mat ved ankomst, lunsj og kaffe
Det gis kursbevis på 4 timer innen skatterett og 2 timer innen rettslære. 

 

 

Har du spørsmål ta kontakt på e-post: hho@duett.no 

 

<< Tilbake