Duett Eierskifte - kurs i praktisk bruk

Eierskifte i landbruket er et viktig fagfelt og krever spesiell kompetanse. Duett Økonomi Eierskifte er unikt på markedet, og gir faglig støtte og hjelp til hele prosessen rundt eierskifte. Vi tilbyr kurs for deg som jobber med slike oppgaver. Kurset passer også for nye rådgivere som ønsker å tilby tjenester rundt eierskifte. Kurset tar for seg hele prosessen rundt eierskifte.  

 

På våre kurs i eierskifte lærer du om best mulig kommunikasjon med kjøper, selger og deres ektefeller/samboere. Vi gjennomgår kvalitetssikring, verdivurdering, oppgjør, etteroppgjør og gaver, beskatning og dokumentavgift, samt kjøpekontrakter.

 

Aktuelt lovverk innen:
Lov om ektefeller, Skattelov, hjemmel, grunnbok, mva loven, odels – og åseteslov, lov om tinglysing.

 

Beregningsmodeller:
Verdsetting fast eiendom og driftsløsøre, kår, latent skatt, arv og gaver, beregning av omkostninger, gevinstberegningskalkyler, selgers valgadgang skatteplikt, kostpris for kjøper mv.


Fagtema:
Krav til dokumentasjon, hjemmel og pant, rydding i grunnbok, gaver til kjøper forhold til ektefelle/samboer, gjennomgang avtaler og skjema med vekt på kjøpekontrakt.

 

 

Kursdatoer:  

Dato for nye kurs kommer.

 

 

Pris:
NOK 4.500,- pr. deltager inkl. lett mat ved ankomst, lunsj og kaffe
Det gis kursbevis på 4 timer innen skatterett og 2 timer innen rettslære. 

 

NB! Dersom du ikke har erfaring med programmet fra før, anbefaler vi at du laster det ned fra www.eierskifte.no i forkant, og gjør deg litt kjent med det før kurset.  

 

 

Har du spørsmål ta kontakt på e-post: hho@duett.no 

 

<< Tilbake