Kurs på kontoret - Dagskurs digitalisering

I dette kurset tar vi for oss mulighetene for digitalisering og automatisering i Duett Økonomi. Vi viser funksjoner, oppsett og muligheter for arbeidsdeling med kunde.

 

TEMAER: 

Innledning 

• Fordelene med et automatisert og digitalisert regnskap
• Tips og råd for best mulig oppstart

 

Praktisk bruk    

• Inntektsstrøm
   - Fakturering
   - Automatisk bokføring av innbetalinger
   - Betalingsoppfølging
• Kostnadsstrøm
  - Attestasjon og betaling av inngående  
  - Automatisk bokføring av utbetalinger
• Duett Bilagskontroll
  - Automatisk bokføring
  - Bokføring av manuelle bilag
  - Konteringsoppsett

• Rapporter
• Varsling og handlingssenter

 

 

Oppsett 

Gjennomgang av oppsett for å aktivere funksjoner:

• Fakturering
• Bankintegrasjon OCR/remittering
• Aktivering av Duett Bilagskontroll
• EHF-mottak
• Rapporter
• Attestasjon og betaling

 

 

Kundeportalen 

  • Opprettelse og administrasjon av brukere

  • Hvor finner vi informasjon?

 

Regelverk og datasikkerhet  

  • Hva sier regelverket om digital bokføring?

  • Hvordan ivaretar vi datasikkerheten i en digital hverdag?
 

 

 

PRIS: 

Pr. kursdag: ...............  kr 16.000,-

Flere deltakere: .......... kr 350,- fra og med deltaker 2

I tillegg kommer reisekostnader  (Prisene er eks. mva.)

 
 

En av våre konsulenter vil komme til deres kontor og holde kurset. 
 

 
<< Tilbake