Kurs på kontoret - Dagskurs digitalisering

I dette kurset tar vi for oss mulighetene med digitalisering. Vi viser funksjonene i Duett Økonomi og går gjennom steg for steg hvordan du setter opp løsningene.

 

TEMAER:
Praktisk bruk 
 

Hvordan kan vi produsere løpende oppdatert regnskap i Duett Økonomi?

     • Fakturering og innbetalinger

     • Attestasjon og utbetalinger

     • Rapportering og analyse

 

Oppsett av løsninger i Duett Økonomi 

Utgående faktura som selvbetjening
     • Bestilling av MinSide-bruker
     • EHF-sending
     • Bankintegrasjon OCR
 
Automatisk håndtering av inngående faktura 
  • Bestilling av MinSide-bruker
  • EHF-mottak med automatisk bokføring
  • Tolking av PDF til EHF
  • Attestasjon
  • Bankintegrasjon – Remittering
  • Varsling og handlingssenter
 
Kundeportalen 
  • Administrasjon av brukere
  • Hvor finner vi informasjon?
 

Regelverk og datasikkerhet 

  • Hva sier regelverket om digital bokføring?
  • Hvordan ivaretar vi datasikkerheten i en digital hverdag?

 

ETTERUTDANNING: 

Kurset gir 4 timer til godkjent etterutdanning: 

Bokføringsforskrift 1 time, finansregnskap 2 timer, andre fagområder 1 time. 

 

PRIS: 

Pr. kursdag: ...............  kr 15.000,-

Flere deltakere: .......... kr 350,- fra og med deltaker 2

I tillegg kommer reisekostnader  (Prisene er eks. mva.)

 


JA TAKK, JEG ØNSKER Å BLI KONTAKTET OM DETTE KURSET 
En av våre konsulenter vil komme til deres kontor og holde kurset. 
 

 
<< Tilbake