Kurs på kontoret - Duett Lønn

Duett Lønn er en fullintegrert løsning med Duett Økonomi. Dette innebærer sømløs flyt av data mellom timeregistrering, lønn, regnskap, bank og innberetninger til det offentlige.

Dette kurset viser funksjonene i Duett Lønn. Vi viser hvordan dere setter opp en klient, og vi gjennomgår en lønnskjøring fra A-Å i programmet. Vi vil også demonstrere mulighetene som ligger i digital registrering av timer i Duett Time.

Etter kurset skal du være i stand til å vurdere hvilke klienter Duett Lønn passer for, og hva som skal til for at dere skal kunne komme i gang med programmet.

 

TEMAER: 

Hvordan setter vi opp en klient i Duett Lønn 
     • Ansatteregister 
     • Lønnsartregister 
     • Fast lønn og trekk 
     • Firmaoppsett og tilgangsstyring 
 
Duett Time 
     • Oppsett timebruker 
     • Hvordan kan den ansatte registrere timer på mobil 
     • Hvordan kan timeadministrator kontrollere timer  
 
Hvordan gjennomfører vi en lønnskjøring i Duett Lønn 
     • Registrering av variable transaksjoner 
     • Gjennomføring av lønnskjøring 
     • Utbetaling av lønn 
     • Lønnsslipper 
     • Bokføring 
     • A-melding / terminoppgave og betaling 
 
Avstemming og kontroll
 
     • Automatisk avvikskontroll
     • Handlingssenter og varslinger

 

ETTERUTDANNING: 

Kurset gir følgende timer til godkjent etterutdanning:
Skatt og avgift 1 time, bokføringsregelverk 1 time, andre fagområder 3 timer.

 

PRIS: 

Leie konsulent: Kr 15.000,-
Administrasjonsgebyr/kursbevis pr. deltaker: Kr 500,-

Prisen inkluderer reisekostnader, kurshefte i elektronisk format, kursbevis.

 

JA TAKK, JEG ØNSKER Å BLI KONTAKTET OM DETTE KURSET 

 

En av våre konsulenter vil komme til deres kontor og holde kurset. Meld inn din interesse til oss, så tar vi kontakt.

 

 
<< Tilbake