Kurs på kontoret - Duett Lønn

Duett Lønn er en fullintegrert løsning i Duett Økonomi. Dette innebærer sømløs flyt av data mellom timeregistrering, lønn, regnskap, bank og innberetninger til det offentlige.

Dette kurset viser funksjonene i Duett Lønn. Hvordan dere setter opp en klient, og gjennomgang av en lønnskjøring fra A-Å i programmet. Vi vil også demonstrere mulighetene som ligger i digital registrering av timer i Duett Time.

Etter kurset skal du være i stand til å vurdere hvilke klienter Duett Lønn passer for, og hva som skal til for å komme i gang med programmet.

 

TEMAER: 

Hvordan setter vi opp en klient i Duett Lønn 
     • Ansatteregister 
     • Lønnsartregister 
     • Fast lønn og trekk 
     • Firmaoppsett og tilgangsstyring 
 
Duett Time 
     • Oppsett timebruker 
     • Hvordan kan den ansatte registrere timer på mobil 
     • Hvordan kan timeadministrator kontrollere timer  
 
Hvordan gjennomfører vi en lønnskjøring i Duett Lønn 
     • Registrering av variable transaksjoner 
     • Gjennomføring av lønnskjøring 
     • Utbetaling av lønn 
     • Lønnsslipper 
     • Bokføring 
     • A-melding / terminoppgave og betaling 
 
Avstemming og kontroll
 
     • Automatisk avvikskontroll
     • Handlingssenter og varslinger

 

ETTERUTDANNING: 

Kurset gir 5 timer til godkjent etterutdanning:
Skatt og avgift 1 time, bokføringsregelverk 1 time, andre fagområder 3 timer.

 

PRIS: 

Pr. kursdag: ...............  kr 15.000,-

Flere deltakere: .......... kr 350,- fra og med deltaker 2

I tillegg kommer reisekostnader  (Prisene er eks.mva.)

 

JA TAKK, JEG ØNSKER Å BLI KONTAKTET OM DETTE KURSET  

En av våre konsulenter vil komme til deres kontor og holde kurset.  

<< Tilbake