Hvordan får jeg logget meg ut hvis jeg opplever heng?

Hvis du opplever heng i Duett Sky og ikke får logget deg av kan du løse dette selv på følgende to måter.

 

Alternativ 1: 

Gå til innloggingsportalen- sky.duett.no. Der vil du finne et ikon som heter 'Logg meg av', og klikker da på denne.
Du skal nå være logget av Duett Sky.

 

logg_av_selv00

 


Alternativ 2: 

1. Du kan også logge deg inn på 'kundeportal.duett.no' og velge kappen- 'Mitt kundeforhold'.


logg_av_selv01


 

2. Når du er inne på denne siden ligger det et ikon opp til høyre for teksten- 'Funksjoner'.
Klikk du på denne åpner det seg et nytt vindu.

 

logg_av_selv02

 

 

3. Her klikker du OK hvis du er sikker på å fortsette avlogging.


logg_av_selv03


 

4. Du vil nå motta en kode på SMS som du må legge inn i feltet på vinduet som dukker opp.


logg_av_selv04


 

5. Klikk OK, sesjonen din er nå avsluttet og du kan evt. logge inn igjen på nytt.

 

logg_av_selv05

 

 

<< Tilbake