Hva er databehandler og behandlingsansvarlig?

Databehandler og behandlingsansvarlig
I henhold til definisjonene i personvernforordningen, er Duett AS deres databehandler av personopplysninger, mens din bedrift er den behandlingsansvarlige. Med behandling menes i denne sammenheng enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring eller utlevering. En formalisering av behandlingen av slike personopplysningen gjøres i databehandleravtaler. Fordi bruk av databehandleravtaler er et krav for dere etter GDPR, vil dette også hjelpe dere med å bli klare for de nye reglene.

<< Tilbake