Duett Økonomi Versjonslogg 05.10.2018

NYHETER 

Husleieadministrasjon er nå tilpasset frittstående husleieklienter. 

  

HUSLEIEADMINISTRASJON – Tilpasset frittstående husleieklienter 

 • Fordelen med å ha frittstående husleieklienter er at en del funksjoner for digital flyt blir tilgjengelige. Dette gjelder for eksempel automatisk bokføring av OCR, men ikke avtalegiro. MinSide-tilgang kan gis til brukere pr. boligselskap. For boligselskaper som fakturerer andre næringsdrivende vil det være mulig å sende EHF-fakturaer.  

 • Husleieadministrasjon er nå tilpasset frittstående husleieklienter. En frittstående husleieklient har nødvendig funksjonalitet for å administrere boligselskapet fra sitt eget borettslagsregister. Disse selskapene skal derfor ikke legges inn på en felles reskontroklient. Man oppretter en frittstående husleieklient ved å merke av for at klienten skal benytte Husleieadministrasjon i klientregisteret. Når klienten har foretaksformen Borettslag, Boligsameie (ESEK) eller Boligaksjeselskap (AS) opprettes selskapet automatisk i borettslagsregisteret på klienten. Disse klientene ett selskap av slik foretaksform registrert. 

 • For dere som allerede har en reskontroklient og ønsker å gå over til å benytte frittstående husleieklienter, finnes det en mulighet for å eksportere fullstendig informasjon om et borettslag fra reskontroklienten til borettslagets hovedboksklient. Når et borettslag er eksportert skal administrasjon og ajourhold gjøres i hovedboksklienten, som nå er en frittstående husleieklient. Er du i tvil om du bør gå over til frittstående husleieklienter, ta kontakt med oss. 

 • NB! Reskontroklienten kan ikke lenger ha en av foretaksformene Borettslag, Boligsameie (ESEK) eller Boligaksjeselskap (AS).    

  Klienter som har en av disse foretaksformene og samtidig er avmerket for at de skal benytte Husleieadministrasjon, kan kun ha ett selskap av slik foretaksform registrert i borettslagsregisteret  

 • Videre beskrivelse av funksjonalitet for husleie med frittstående klient og hvordan eksportere borettslag finnes i egen veiledning. 

  NB! Det må kontrolleres i meny Hovedboksavstemming at det ikke er igjen bilag på reskontroklienten som ikke er overført før eksport av borettslag utføres! Les også veiledningen nøye før eksporten påbegynnes. 

Endringer i Borettslagsregisteret: 

 • Det er lagt inn et informasjonsfelt i bildet som viser hvilken klient borettslagsregisteret er registrert på. Hvis det er en frittstående klient vil feltet vise aktiv klient. Hvis borettslagsregisteret ligger på en reskontroklient viser feltet hvilken klient som er reskontroklient. Dette kan da være noe annet enn aktiv klient.
 • I menyen i toppen av bildet er det et nytt valg: 'Borettslagsregister'. Her får du menyvalget: 'Eksporter borettslag' dersom du står på en reskontroklient. Står du på en frittstående husleieklient får du menyvalgene 'Oppdater klientregister' / 'Hent fra klientregister' for å synkronisere generell informasjon om borettslaget med klientregisteret. 
 • Eksporterte borettslag vil fortsatt kunne velges i bildet for reskontroklienter. Velger man et eksportert borettslag vises en rød tekst med informasjon om eksporten og man får ikke lenger tilgang til arkfaner for videre arbeid. Det legges også ut en knapp hvor man kan lese eksportlogg
 • Står man på en frittstående husleieklient vil feltet 'Nummer:' være grått og ikke søkbart. Det samme gjelder feltet 'Selskap/sameie:' under Søkekriterium
 • Er den frittstående klienten eksportert fra en Reskontroklient vil en rød informasjonstekst vise dette. I tillegg finnes en knapp hvor eksportloggen kan kjøres. 

Endringer i Hovedboksavstemming: 

 • Eksporterte borettslag kan ikke velges i Hovedboksavstemming. Finnes det av en eller annen grunn bilag for overføring på et eksportert borettslag vil dette være overstrøket. Det vises i meldingsruta hvorfor borettslag er overstrøket. 

Endringer i Husleiegenerator: 

 • Valget Husleiegenerator på reskontroklienten er endret slik at husleieordre ikke opprettes for eksporterte borettslag når man kjører generatoren. Står man på en frittstående husleieklient har man ikke mulighet for å sette utvalg på borettslag. 

I Hurtigmenyen under Husleieadministrasjon: 

 • På reskontroklienten er det lagt inn et nytt menyvalg: 'Eksport av borettslag'.

 • Frittstående husleieklienter vil ikke få opp menyvalget 'Hovedboksavstemming', heller ikke 'Eksport av borettslag'. 

Endret ved innlesing av OCR: 

 • Mottak av data er endret slik at innbetalinger som gjelder eksporterte borettslag ikke skal leses inn på Reskontroklienten, men på den frittstående husleieklienten. 

BILAGSHÅNDTERING 

 

Periodeangivelse i bilagsregisteret 

En feil som kunne medføre at bilag ble lagret på feil periode ved manuell bilagsføring er rettet. Hvis perioden ved føring av en bilagslinje ble endret, kunne den bli satt tilbake til opprinnelig periode hvis markøren havnet i bilagsnummerfeltet før linja var lagret. Dette kunne skje ved  at en gikk dit manuelt eller ved at markøren spratt dit hvis en ikke hadde fylt ut et obligatorisk felt.   

 

Kjøp av fjernleverbar tjeneste fra utland med redusert mva-sats, 12% 

Det er laget to merverdiavgiftskoder for kjøp av tjenester fra utlandet der det skal beregnes merverdiavgift med 12% etter reglene om snudd avregning. Dette gjelder bl.a.

 • Kode 76 brukes der kjøper skal beregne og betale 12% utgående mva og samtidig ha rett til fradrag for inngående avgift. 
 • Kode 77 bruker der kjøper bare skal beregne og betale 12% utgående mva, men ikke har rett til fradrag for inngående mva. 

Det er ingen egne felter for snudd avregning med redusert sats i mva-meldingen, og Skatteetaten har derfor bestemt at utgående avgift skal innberettes i post 12 og inngående i post 17. Kodene nevnt ovenfor bruker disse feltene. Det må opplyses hvorfor merverdiavgiftsprosenten avviker fra alminnelig sats i merknadsfeltet. 

 

Samtalelogg i bilagsregisteret 

Det er gjort en endring i samtaleloggen (ChatPopUp) slik at den flyter over resten av skjermbildet uten å låse videre arbeid der. Man kan dermed punche bilagsendringer mens vinduet med samtaleloggen står åpent.   

 

LØNN 

 

Kodeord i faste tekster 

Det er opprettet et nytt kodeord %Firmatelefon% for bruk i faste tekster ved e-postsending av utgående faktura og lønnsslipper. Kodeordet %Firmatelefon% henter verdi fra feltet 'Tlf. kontor' i klientregisteret. 

 

Rapporten fagforeningstrekk 

En feil ved utskrift av rapporten Fagforeningstrekk er rettet slik at den nå splitter side pr fagforening. 

 

Lønnskjøring - generering av lønnsslipp 

Korrigert en situasjon hvor summeringen i kolonnen "Hittil i år" ble feil for feriepenger utbetalt over flere lønnskjøringer. 

 

TIME 

 

Det er gjort flere endringer i timeapp og kontroller timer for å bedre brukeropplevelsen. 

 

Timeapp – registrering av timer  

Det er rettet en feil i timeappen for timer utover normal arbeidstid. Her spørres det om slike timerskal registreres med annen lønnsart. Tidligere ble man også spurt på registrerte timer med varetype vanlig vare og beløpsvarer. Det er kun timevarer som skal utløse dette spørsmålet.  

 

Timeapp - Tilgangsstyring på opprett ny vare og kunde  

 • Det er innført brukertilgangsstyring i Timeappen ved 'opprett ny kunde' og 'opprett ny vare'.
 • For brukere som ikke skal ha tilgang til å opprette kunder, må brukertilgangen 'Reskontro - Registrere kunder' fjernes.
 • For brukere som ikke skal ha tilgang til å registrere varer, må brukertilgangen 'Vareregister/lager Registrere varer' fjernes. 
   

Kontroller timer og Fakturer timer 

Det er nå mulig å velge inn kolonnen 'Enhet for vare' i tabell med timeregistreringer. 

 

Kontroller timer 

Det er nå enklere å kontrollere timer. Summering av antall, antall fakturerbare timer og beløp vises nå for utvalget i ‘Kontroller timer’. 
 

 

FAKTURERING 

 

E-postsending av inngående faktura 

Det er rettet en feil i e-postsending av 'kopi av inngående faktura'. 
   

Kodeord i faste tekster 

Det er opprettet et nytt kodeord %Firmatelefon% for bruk i faste tekster ved e-postsending av utgående faktura og lønnsslipper. Kodeordet %Firmatelefon% henter verdi fra feltet 'Tlf. kontor' i klientregisteret. 

 

Kodeord i Firmaoppsett faktura  

Det er opprettet et nytt kodeord %Fakturatype% for bruk i faste tekster ved e-postsending av og på utgående faktura.  

 

Kreditering av faktura med timer 

Det er nå mulig å kreditere faktura med fakturerte timer. Det vil si faktura med ordregrunnlag fra timeregistreringer som er lagret som timeordre. NB! Det er fakturaen som kreditereres, dvs timeregistreringene blir ikke endret. 

 

Fakturalayouter i Duett Økonomi 

Aktuelle fakturalayouter er oppdatert med mva-spesifisering for fritt utland.  

 

 

DATAFLYT LANDBRUK 

 

Oppdaterte produktkoder 

Produktkoderegistre for automatisk og standardisert kontering er oppdatert etter siste sentraloppdatering 6. september 2018 (oppdateringen inkluderer alle endringer 2. mai-6. september). 

 
<< Tilbake