Duett Økonomi Versjonslogg 19.10.2018


 

REGISTRE 

Postnummerregistret 

Vi har oppdatert dette med nye og endrede postnummer.

  

BILAGSHÅNDTERING 

AutoTrans - Skifte av kundenummer på avtaler 

Når et foretak som har brukt AutoTrans mottak av inngående faktura bytter regnskapskontor, må AutoTrans-avtalen på foretakets org.nr. kobles mot det overtakende regnskapskontoret.   

Prosessen med å overta avtaler gjøres nå direkte i AutoTrans-avtalen. Her er det nye valg for å sende en forespørsel automatisk via e-post til den nåværende innehaveren av avtalene. Det overtakende regnskapskontoret oppgir e-postadressen til den som skal administrere avtalene for firmaet (det er ikke lenger behov for passord). 
Nåværende innehaver mottar en e-post med informasjon om endringen, og kan godta eller avvise forespørselen. 
Begge knappene i e-posten tar brukeren til MinSide hvor de får en bekreftelse av valget (det er ingen innlogging til denne siden). Det er også mulig å få kvittering på e-post. 
Forespørselen om overtagelse er gyldig i 3 dager etter utsendelse. 

 

AutoTrans - Bærerpåføring 

Ved automatisk bokføring av inngående faktura fra AutoTrans mottak påføres nå bærere også på reskontrolinjene (gjelder bærere som benyttes i reskontro). I tillegg påføres bærere på mva-linja. For at bærere skal påføres disse linjene må bærerverdien være den samme på alle varelinjene.  

Varelinjer uten bærer, dvs. med 0-verdi regnes også som en bærer. Eksempel: Dersom en faktura har 2 varelinjer, hvor en varelinje er bokført med avdeling 2 og den andre varelinja ikke har angitt avdeling, påføres ikke avdeling på reskontrolinje og mva-linje. 

Linjer for øreavrunding påføres ikke bærer, verken ved automatisk bokføring eller i MinSide Attestasjon.

  

LØNN 

Lønnskjøring 
Bokføringskonto for lønnsarten vises nå i lønnskjøringsskjermbildet når man velger inn kolonnen for dette. Det er mulig å endre bokføringskonto for lønnsarter av typen godtgjørelse/refusjon med undertype utlegg. Hvis konto endres her er det viktig å huske at det er oppsettet på hovedbokskontoen som styrer behandlingen av merverdiavgift.

  

FAKTURERING 

Fakturakopi av EHF   
Gjelder kun klienter uten attestasjon, som ønsker å få PDF-kopi på e-post: 
Ved lagring av EHF-mottaksavtale skal det nå vises en dialog hvis bare ett av feltene for PDF-kopi er utfylt. Hvis man kun har fylt ut e-postadresse får man spørsmål om man vil lagre uten avkryssing for kopi. Krysser man bare av for kopi, men ikke fyller ut e-postadresse vil man få melding om at e-postadresse mangler.

  

RAPPORTERING OG OPPFØLGING 

Oversiktsbilde Omsetning 

Utvalg i filter, for eksempel på avdeling, blir nå vist korrekt i både oversikten og den underliggende rapporten. Det har tidligere vært et problem at denne verdien ikke var synlig i utvalget når man gikk inn på denne rapporten, noe som gjorde det vanskelig å forstå innholdet. Dette er rettet slik at en ser verdiene som er lagt inn på ulike utvalg.

  

ATTESTASJON 

Bærerpåføring 

Ved påføring av bærere (for eksempel avdeling, prosjekt) i MinSide Attestasjon er det nå slik at bærere vil bli påført mva-linjer. 

Linjer for øreavrunding påføres ikke bærer, verken ved automatisk bokføring eller i MinSide Attestasjon.

  

ANNET 

Oppstart Følgebrev  

Vi har nå fjernet vinduet som før ble vist ved oppdateringer i Duett Økonomi. Følgebrevet som tidligere ble brukt for å informere om endringer er nå erstattet av denne versjonsloggen. Ved oppdatering publiseres versjonsloggen på Duett Økonomi Startsiden, som alle brukere får opp når de logger seg på Duett Økonomi.   


Min Side klientbytte 
Vi har nå forbedret funksjonaliteten ved bytte av klient/selskap i MinSide. Søk frem til aktuelt selskap, tast <enter> eller klikk med mus. (Grønn OK knapp er fjernet).  

<< Tilbake