Duett Økonomi Versjonslogg 02.11.2018


TIME

Kontroller timer

 • Standard oppsett av felter som er synlig for førstegangsbruker av "Kontroller timer" er endret til færre felter. 
 • Det er lagt på tilgangskontroll for endring i fakturastatus og lønnsstatus. Brukere uten tilgang Time - Klargjøring av lønnskjøring får ikke endret på lønnsstatus og brukere uten tilgang Time - Klargjøring av fakturering får ikke endret på fakturastatus i "Kontroller Timer". 
 • Vi har forbedret hastigheten i "Kontroller timer" for ansatt og prosjekt.

Fakturer timer 

 • Standard oppsett av felter som er synlig for førstegangsbruker av "Fakturer timer" er endret til færre felter. Dette for å gjøre det enklere å ta i bruk.
 • Det er lagt på tilgangskontroll for endring i fakturastatus. Brukere uten tilgang Time - Klargjøring av fakturering får ikke endret på fakturastatus i "Fakturer timer".
 • Det er nå mulig å styre fakturadato ved fakturering av timer, der standardvalg kan være dagens dato eller siste dag i forrige måned. Det er også mulig å velge en spesifikk dato. Det gjøres i Innstillinger for faktura i "Fakturer timer".
 • Det er innført Sum antall, Sum antall fakturerbare og Sum beløp i "Fakturer timer".

Fakturer timer - timeliste

Timelisten er gjennomgått og forbedret på flere punkter:

 • Timeliste som er tom vil ikke lenger blir lagt til.
 • Hvis ingen ansatt er påført vises ansattnr. -1 i timelisten
 • En kunne i enkelte tilfeller få feil dato på timelisten, dette er rettet.
 • Utvalg av kunde fungerer igjen i "Fakturer timer" (en feil etter 5.10)
 • Problemer med lagring ved endring i felter på timepost i Fakturer timer (en feil etter 5.10)

Timeappen

Timeappen er gjennomgått og forbedret på flere punkter:

 • Det er nå innført forbedret versjon av søkefelter i Timeappen 
 • Feltet Timer registrert denne dato vil kun være synlig når det er valgt en dato, og ikke flere.
 • Registrering timer prosjekt fikk ved + registrering ikke feltet prosjekt øverst, men gjør det nå.

FAKTURERING

E-post varsel om inngående faktura via AutoTrans 

Det er rettet en feil der varsel om inngående EHF faktura tidligere ikke ble sendt til e-postadresse som er oppgitt på AutoTrans Avtaler EHF Mottak. De som er berørt er mottakere av EHF faktura som ble sendt fra Duett MinSide, hvor attestasjon hos mottaker ikke er benyttet og det er satt hake for `send fakturakopi som PDF` i EHF-mottaksavtalen.  

Fakturakopi sendt på e-post

Det er rettet en feil hvor filformat på vedlagte faktura og evt. vedlegg ikke ble korrekt ved sending av fakturakopi på e-post. Dette berørte også e-postvarsel ved mottak av EHF faktura (se punktet over).

ANNET

Validering av e-post

Validering av e-postadresser er forbedret, slik at man får beskjed når e-postadresser som er ugyldige blir forsøkt lagret.

 

Tilgangsstyring på bruker for oppretting og endring av prosjekt

Det er opprettet tilgangsstyring på bruker for oppretting og endring av prosjekt. Tilgangen gjør at bare de brukere som har tilgang kan opprette prosjekt på MinSide og i Timeappen, og endre på eksisterende prosjekt.

<< Tilbake