Kurs Årsoppgjør

Vi holder ulike årsoppgjørkurs, og starter opp med dette i januar 2019.

Duett Årsoppgjørskurs for AS – nybegynnere

Dette kurset er aktuelt for deg som skal utarbeide årsregnskap for et fullt regnskapspliktig foretak for første gang i Duett Økonomi, eller for deg som ønsker en repetisjon. Kurset tar for seg de vesentlige registrene i Duett Økonomi, som aksjonærregister, driftsmiddelkartotek, oversikt over midlertidige forskjeller mv. Videre gir kurset en praktisk gjennomgang av et casebasert årsoppgjør fra A til Å, herunder utarbeidelse av både ligningspapirer, årsberetning og offentlig regnskap med noter. I kurset får deltakerne også jobbet med praktiske oppgaver. Dette gjøres på egen medbrakt datamaskin.
 
Foredragsholdere: May-Britt Skårsmoen og Linda Krokstad
Pris: Kr. 4.500,- pr. deltaker
Autorisasjon: 7 timer innen fagområdet Finansregnskap
Datoer og påmelding: 
 
 

Duett Årsoppgjørskurs for EPF - nybegynnere

Dette kurset er aktuelt for deg som skal utarbeide årsregnskap for enkeltpersonforetak i Duett Økonomi for første gang, eller for deg som ønsker en repetisjon. Kurset tar utgangspunkt i et praktisk case og vi gjennomfører årsoppgjøret trinn for trinn gjennom sjekklista i Duett Økonomi, samtidig som bakenforliggende lover og regler blir gjennomgått. Deltakerne får også jobbet med praktiske oppgaver gjennom dagen. Dette gjøres på egen medbrakt datamaskin. 
 
Foredragsholdere: Linda Krokstad og Håkon Ligård
Pris: Kr. 4.500,- pr. deltaker
Autorisasjon: 7 timer innen fagområde skatt/avgift
Datoer og påmelding: 
 
 

Duett Årsoppgjørsseminar

Dette seminaret passer for deg som har benyttet årsoppgjøret i Duett Økonomi tidligere, og som ønsker utveksling av erfaringer og nyttige tips og råd. Seminaret tar for seg praktisk gjennomføring av årsoppgjøret. Vi gjennomgår erfaringer fra årsoppgjøret i fjor. Nyheter og regelendringer i forbindelse med årsoppgjøret 2018 blir selvsagt presentert. For øvrig gjennomgås en del nyttige tips og triks for et godt gjennomført årsoppgjør. Videre vil vi presentere temaer rundt digitalisering, automatisering og selvbetjening, herunder hvordan ny teknologi bidrar til å forenkle årsoppgjøret og jevne ut arbeidsbyrden gjennom årets syklus.
 
Foredragsholdere: Sverre Mære og Olaug Gisnås
Pris: Kr. 4.500,- pr. deltaker.
Autorisasjon:
4 timer innen fagområde finansregnskap
2 timer innen fagområde skatt / avgift
1 timer innen andre fagområder
Datoer og påmelding:  
 
<< Tilbake