Oppdatering og informasjon om chat

I chat-løsningen bruker du nå ditt kundenummer hos oss for å identifisere deg. Kundenummeret ditt finner du fra Duett Startsiden, klikk på 'Mitt kundeforhold', eller fra Duett Sky, klikk på 'kundeportal'. Under menyen 'Kundeforhold' velger du 'Mitt firma'. Der vil du finne ditt kundenummer hos Duett AS.

 

Chat egner seg for korte, enkle spørsmål som ikke krever fjernstyring eller lange saksutredninger. Meldes en mer krevende sak inn som chat, vil saken bli overført til ordinær supportkanal. Vurder derfor hvilken kanal som egner seg best før du tar kontakt. Vi minner også om våre supportsider for Duett Økonomi og Duett Sky hvor du finner mer informasjon.

 

Se også ny veiledning her.

 

 

<< Tilbake