Versjonslogg 7. juni'19

Hovedinnhold i denne oppdateringen er lansering av mobilappen for Duett Melding (sikker kommunikasjon). I tillegg er det noen nyttige endringer i hastighet og utvalg for søk i MinSide rapporter og Sende faktura.

Duett Økonomi versjonslogg 7. juni 2019

<< Tilbake