Hvordan legger jeg til snarveier på mitt skrivebord i Duett Sky?

For å legge snarveier til programmer som skal vises på skrivebordet og oppgavelinjen, klikker du først på Windows start (1), og skroller deg frem til du finner mappen- Ivanti Workspace Control-innstillinger (2), klikk for å åpne mappen og velg- Workspace-innstillinger (3).

 

  workspace-innstillinger

 

 

I skjermbildet som dukker opp får du frem en oversikt over programmer du har tilgjengelig i lista til venstre, og i lista til høyre vises programmene som allerede vises på skrivebordet.

 

For å legge et program på skrivebordet, markerer du programmet i lista til venstre og klikker på [>] mellom listene. For å fjerne et program fra skrivebordet, markerer du programmet i lista til høyre og klikker på [<] mellom listene. Ønsker du å feste et program til oppgavelinjen, bytter du til 'Fest til oppgavelinjen' i menyraden på toppen og gjør samme prosedure som skrivebord.

 

 

 

Husk å lagre endringene ved å klikke 'Bruk nye innstillinger nå'.

 

<< Tilbake