Versjonslogg 28. juni'19

Nyhet - Innsending til Regnskapsregisteret av regnskap med begrenset regnskapsplikt. Vi har forbedret rutinen ved overgang til nytt år samt noen rettinger i årsoppgjør.

Duett Økonomi Versjonslogg 28. juni 2019

<< Tilbake