Duett Eierskifte er nå oppdatert til versjon 2019.4.01

Vi har nå oppdatert Duett Eierskifte til versjon 2019.4.01 og denne versjonen inneholder følgende endringer og oppdateringer:

 • Vise 2 desimaler for 75%-beregning i gevinstberegningskalkylen. 75,01 % vederlag gir nå skatteplikt som den skal gjøre. Viktig veiledning til rådgiver om vederlaget.
  • Endring: Nøyaktigere kalkyle i forhold til 75% regelen i Sk.l. 9.13.
 • Tar hensyn til 1 eller 2 kjøpere ved beregning av åsete, lik behandling i eierskiftevinduet og gevinstberegningskalkylen.
  • Endring: Lik behandling.
 • Korrigert overføring mellom gevinstberegning og kostpris dersom kjøper er arving og eietid <10år.
  • Gavesalg, kjøper arveberettiget, eiertid under 10 år, kostpris kontinuitet.
 • Utskrift av kår-felter på kostprisoppgave.
  • Feltene blir nå utfylt.
 • Fordeling av omkostninger på side 2 i kostprisoppgave, annen eiendom sin andel av omkostningene.
  • Alle hovedgruppene fast  eiendom får nå sin andel av eierskifteomkostningene.
 • Oppdatering av nynorsk dokumenter. 
  • Alle dokumentmalene er nå oppdatert både bokmål og nynorsk.
 • Lagt inn Skatte-ABC 2019.
  • Siste skatte-ABC er lagt inn.
 • Gjennomgang av omkostninger i sentrale data og gevinstberegning.
  • Beregningsmodulen fra sentrale data og gevinstberegning er samkjørt.
 • Oppdatert branding/logo
<< Tilbake