Versjonslogg 13. desember'19

I denne versjonen kommer første årsoppgjørsversjon for 2019. Versjonen har med klargjøring av grunnlagsdata, komplett årsregnskap AS/SA og tidligstart ENK/DLS. I tillegg er det med nyheter og forbedringer i MinSide Betalingsformidling, Faktura, Attestasjon og Lønn.

Duett Økonomi versjonslogg 13. desember 2019

<< Tilbake