Versjonslogg 20. mars'20

I denne versjonsloggen får du informasjon omkring endringer som følge av korona-situasjonen. Vi lanserer også en samleapp for Duett, så slipper du å ha flere apper fra oss på din mobil.
<< Tilbake