Hvordan har bilaget kommet inn i bilagsregistrering? (19.03.20)

Siden mange av bilagene i dag kommer inn i bilagsregistreringen mer eller mindre automatisk, kan det være ønskelig å se hvor bilaget har kommet fra.

 

Dette kan du se ved å gå på 'Rediger' i toppmenyen i bilagsregistreringen, og deretter 'Endre oppsett'. Hent så inn kolonnen 'Bilagskilde'. Der vil du kunne finne følgende bilagskilder:

 

 

  • 1-BankTrans: settes som kilde på (betalings-)bilag som oppretter av BankBooker, dvs. utbetalinger (fakturaer og lønn) og innbetalinger (dvs. OCR)

  • 2-AutoTrans: settes som kilde på (faktura-)bilag som opprettes av AutoBooker og hvor grunnlaget er inngående rene EHF-fakturaer uten tolking og uten dataflytkontering (dvs. rene EHF’er)

  • 3-Bildetolk AutoTrans: settes som kilde på bilag som opprettes av AutoBooker og hvor grunnlaget er inngående Tolkede EHF-fakturaer (dvs. APN-tolkede EHF’er)

  • 4-Dataflyt AutoTrans: settes som kilde på bilag som opprettes av AutoBooker og hvor grunnlaget er inngående EHF-fakturaer med utfylt konto-konteringsstreng (dvs. rene EHF’er med LD kontostreng)

  • 5-Dataflyt: (pt. ikke i bruk)

  • 6-Manuell: (pt. ikke i bruk)

  • 7-Importert: (pt. ikke i bruk)

  • 8-Bildetolk AT-mottak: samme som nr. 3 men man har benyttet Manuelt VB6 AutoTrans EHF-Mottak (istedenfor AutoBooker)

  • 9-AT Mottak: samme som nr. 2 men man har benyttet Manuelt VB6 AutoTrans EHF-Mottak (istedenfor AutoBooker)

 

<< Tilbake