Tekniske krav og oppsett

For å kunne kjøre Microsoft Teams på Duett Sky har vi her lagt inn en oversikt over tekniske krav og oppsett.

  • For å bruke lyd og bilde på Duett Sky, krever dette Citrix Workspace app 1907 eller nyere. Er det usikker på om du har oppdatert versjon, gå til http://install.duett.no på din lokale PC og følg veiledningen på siden.
  • Har du Mac med MacOS eller PC med Linux, er det ikke støtte for lyd og bilde avlasting på Duett Sky.
    Vi anbefaler da å kjøre Teams-klienten installert lokalt. 
  • Du trenger også enheter som er Teamssertifisert, og en oversikt finner du på denne siden.
    Hvis du trenger å kjøpe inn noe av dette, kan det gjøres i vår nettbutikk

Ønsker du å installere Teams-klienten lokalt på din PC eller Mac, finner du det her:

https://teams.microsoft.com/download

 


 

 

<< Tilbake