Versjonslogg 24. april'20

Versjonen inneholder et nytt rapportoppsett til hjelp ved utfylling av kompensasjonssøknader for omsetningsfall. Det er også levert rettinger i årsoppgjør og lønn.
<< Tilbake