Duett Lønn – Ansatte uten norsk personnummer eller D-nummer (29.04.20)

Dersom den ansatte ikke har norsk personnummer eller D-nummer legges kun fødselsdato inn i feltet for fødselsnummer. I tillegg brukes feltet for annen internasjonal identifikator som du også finner på Ansatt-arkfane generelt. Her er det mulig å legge inn passnummer (eller annet godkjent internasjonal ID-nummer), social security number, tax identification number og value added tax identification number. Nummeret som angitt på identifikatoren og utstedelseslandet må legges inn.

35077

 

Når den ansatte etter hvert får et D-nummer legges dette inn i feltet for fødselsnummer. Det skal ikke gjøres endringer i det som allerede ligger i feltet for internasjonal identifikator. Dette skal være med i A-meldingen for å få koblingen mellom ny og gammel identifisering riktig.  
 
Du finner mer informasjon om temaet her:   
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/fodselsnummer-d-nummer-eller-internasjonal-id-inntektsmottaker/ 

 

 

<< Tilbake