Årsoppgjør - RF-1030 - manglende poster i skatteavregningen (12.05.20) - KORRIGERT 19.05.20

Det viser seg at det dessverre er noen poster som ikke blir medtatt i skatteavregningen i Duett. Innsendingen til portalen skal være riktig.

 

Dette gjelder:

 

Post 3.3.14 Fradrag for investering i oppstartsselskap

 

Post 3.1.10 UtlandAksjer: Gevinst utenlandske aksjer fra norske banker og finansinstitusjoner

Post 3.3.10 UtlandAksjer: Tap utenlandske aksjer fra norske banker og finansinstitusjoner

Post 3.3.7   FondktoAksje: Tap fondskonto aksjedel

Post 3.3.7   FondktoRente: Tap fondskonto rentedel 

 

 

Dette vil bli korrigert.

 

 

KORRIGERT i oppdatering 19.05.20 

<< Tilbake