Duett Lønn - Feriepenger og kildeskatt (11.06.20)

Når en feriepengelønnskjøring blir opprettet vil lønnsarten angitt under Firmaoppsett – arkfane Ferie i feltet ‘Feriepenger trekkfrie’  bli benyttet for alle ansatte for feriepenger opptjent i fjor.  Normalt er dette lønnsart 300 – Feriepenger trekkfrie. Dette er en lønnsart med skatteberegning ‘Nei, men inngår i trekkgrunnlaget.’  
 
For en arbeidstaker med skattekort som angir ‘Kildeskatt’ blir dette ikke riktig fordi reglene for trekkfritak i feriepenger ikke gjelder her.  
 
På de ansatte dette gjelder må lønnsart 300 – Feriepenger trekkfrie, manuelt byttes ut i selve lønnskjøringen med lønnsart 302 – Feriepenger med skatt opptjent i fjor.  
 
Du finner mer informasjon her:  
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/siste-fra-a-ordningen/kildeskatt-pa-lonn--spesielt-om-skattetrekk-i-feriepenger/ 

<< Tilbake