Duett Lønn – Lønnskjøring – Dobbel bokføring av påløpte feriepenger og påløpt arbeidsgiveravgift av disse (12.06.20) - KORRIGERT 19.06.20

 

 

I versjonen som kom 5. juni 2020 er det en feil som gjør at avsetning av påløpte feriepenger og påløpt arbeidsgiveravgift av disse blir dobbelt bokført for noen typer lønnskjøringer. Det gjelder feriepengelønnskjøringer med lønnsart 304-Trekk i lønn for ferie og ved lønnskjøringer der for mye utbetalt lønn fra tidligere blir ført tilbake. Lønnslipper og feriepengeliste er riktig.  
 
De som er rammet av feilen må føre et manuelt bilag for å korrigere for dette. Å bokføre lønnskjøringen på nytt vil ikke hjelpe.  
 
Dette bildet viser hvor du finner beløpene som er feil bokført.  

36199_1

I dette eksempelet skal bokføringen for korreksjonen være slik:  

36199_2

Feilen vil bli rettet i neste versjon som er planlagt levert 19. juni 2020.  

 

 

KORRIGERT 19.06.20:

NB! De som er rammet av feilen må føre et manuelt bilag for å korrigere for dette. Bokføring av lønnskjøringen på nytt vil ikke hjelpe.  

 

<< Tilbake