Import av kassejournal og fakturajournal fra systemer som har eksport til Duett Økonomi

Rutinen for import av regnskapsdata fra systemer som har eksport til Duett Økonomi utføres etter veiledningen du finner her Veiledning Duett Import av eksterne fakturadata

 


Før import er det viktig å verifisere bruk av kundenummer, og at det eksterne systemet har satt opp riktige bilagsarter og mva-koder. Vi anbefaler på generelt grunnlag at filene blir oversendt til en av våre konsulenter for kvalitetssikring, slik at data blir behandlet riktig. Benyttes det KID og importen av OCR skal skje i Duett Økonomi, bistår vi samtidig med å sikre at klienten har nødvendige KID-formater. Estimert tidsforbruk for bistand er 1 til 2 timer.


Ønsker du bistand så logg på i kundeportalen og send oss henvendelse med informasjon om hvilket system det skal importeres fra og til hvilken klient. Har dere allerede hentet ut filer fra det eksterne systemet så send gjerne med disse.


Dette er en informasjon knyttet til artikkelen du kan lese her Import av kassejournal og fakturajournal

<< Tilbake