Import av kassejournal og fakturajournal fra systemer uten støtte mot Duett Økonomi

Skal du importere regnskapsdata fra systemer som Duett Økonomi ikke har støtte for har vi følgende alternativer:

  1. At systemet tilpasser seg Duett Økonomi sin standard for import. Klikk her for å laste ned dokumentasjon.  

     

  2. At vi benytter et format systemet kan eksportere til. Kan det eksporteres til et format Duett Økonomi har støtte for, f.eks. GBAT10 (Mamut) eller Visma Global, vil normalt disse kunne benyttes. I andre tilfeller må det utredes om en eksisterende eksport kan benyttes.

Har du spørsmål eller ønsker å se videre på mulighetene for en import så send oss en henvendelse så bistår vi med å finne løsninger.

 

Dette er en informasjon knyttet til artikkelen du kan lese her Import av kassejournal og fakturajournal

 

<< Tilbake