Import av timer fra systemer med eksport til Duett Økonomi

Rutinen for import av timer fra systemer som har eksport til Duett Økonomi utføres etter veiledningen du finner her: Veiledning for import av Timer til Duett Økonomi v1.2c

Timene kan være grunnlag både for lønn og fakturering, eller kun en av delene. Legg merke til at det varierer fra system til system hvordan timene kan benyttes videre i Duett Økonomi. De fleste støtte for at timene kan benyttes for lønn.

 

Det er viktig at innstillingene i systemet for timeregistrering blir satt opp og at grunnregistre er samkjørt med Duett Økonomi. Når dette er gjort anbefaler vi på generelt grunnlag at filene blir oversendt til Duett for kvalitetssikring. Estimert tidsforbruk for bistand er 1 til 2 timer.

 

Har du spørsmål eller ønsker å se videre på mulighetene logg på i kundeportalen og send oss en henvendelse.


Dette er en informasjon knyttet til artikkelen du kan lese her Import av timer

<< Tilbake