Import av kassejournal og fakturajournal med tilpasset løsning i Duett Økonomi

For å komme i gang med import fra systemer med tilpasset import i Duett Økonomi må du få nødvendige tilganger. Løsningen har en pris på kr. 3 990,- + mva og inkluderer nødvendige oppsett i Duett Økonomi som kan benyttes mot ubegrenset antall klienter samt tilpasset KID-format for en klient. I tillegg kommer bistand til testing og igangkjøring pr. klient som faktureres etter medgått tid, estimert til 2 - 4 timer. Har dere allerede tilgang til løsningen faller kostnaden på kr. 3 990,- + mva bort.

 

Import fra Vipps og Teller har en egen rutine og pris.  

 

Før import er det viktig å verifisere bruk av kundenummer, og at det eksterne systemet har satt opp riktige bilagsarter og mva-koder. Vi anbefaler på generelt grunnlag at filene blir oversendt til en av våre konsulenter for kvalitetssikring, slik at data blir behandlet riktig. Benyttes det KID og import av OCR skal skje i Duett Økonomi bistår vi samtidig med å sikre at klienten har nødvendige KID-formater. Estimert tidsforbruk for bistand er 1 til 2 timer.

 

Har du spørsmål eller ønsker å komme i gang så send oss en henvendelse. Send med informasjon om hvilket system du skal importers fra og hvilken klient det gjelder. Har du eksportert filer fra systemet så send gjerne med disse.

 

Dette er en informasjon knyttet til artikkelen du kan lese her Import av kassejournal og fakturajournal

<< Tilbake