Sikring i Duetts datasenter

Vårt eget datasenter har moderne utstyr innen fysisk sikring, strøm og kjøling. Senteret har N+1 implementert i forhold til redundans og det er lagt vekt på miljøvennlige løsninger. 

 

Fysisk sikring:
Datasenteret er sikret med adgangskontroll med logging, alarm og videoovervåkning med automatisk opptak. Det er egen skallsikring mot brann og vann i henhold til internasjonal standard EN-1047-2, samt gass-slokking innenfor skallsikringen. Det er den miljøvennlige gassen Novec 1230 som brukes. Denne har ingen ozonskadende egenskaper, og inneholder verken brom eller klor. I tillegg er den ufarlig for mennesker.  

 

Strøm:
Datasenteret er sikret med redundante systemer for strømforsyning. Ved strømbrudd fra strømleverandøren er senteret sikret med batteridrift inntil 15 minutter, og nødstrømgenerator som automatisk starter er i full drift i løpet av 20 sekunder. Alle skap har A+B strømkurser som sikrer redundans helt ut til utstyret.  

 

Kjøling:
Datasenteret er sikret med redundante systemer for kjøling. Kjøleteknologien er basert på frikjøling og er meget miljøvennlig. Inne i datasenteret er skapene plassert i kube, noe som gir god energieffektivitet ved at man skiller kald og varm sone.  

 

Tilgangskontroll:
Serverløsningen er sikret med tilgangskontroll basert på brukernavn og passord, samt rettigheter i operativsystemet. For de som ønsker det er det mulig med to-faktorgodkjenning.

 

Disksystemer:
Serverdiskene med data, er alltid sikret ved at de står i et RAID, dvs. at det finnes flere disker med de samme dataene. 

 

Backup:
Sikkerhetskopiering kjøres først til disk i datasenteret på Tynset og deretter kopieres disse dataene til Microsofts datasentre i Norge.

SQL-databaser:
De fleste regnskapssystemene vi drifter har dataene lagret i en sql-database. Enten en database per klient eller en database for hele systemet. En slik database blir sikkerhetskopiert en gang i døgnet, og vi har til enhver tid kopi av de 30 siste dagene.

Hver måned blir det tatt ut en månedskopi av regnskapsdata som blir tatt vare på i 48 måneder. 

Regnskapssystemer som ikke benytter SQL, men andre typer databaser, følger i hovedsak samme regel som over. 

Sikkerhetskopier som brukeren selv tar i regnskapssystemet og lagrer på egne kataloger, blir liggende i backupsystemet til brukeren selv sletter den.

 

Office 365: 

Backup av data lagret i Microsofts datasentre følger Microsofts rutiner og oppsett.

Vi tilbyr i tillegg utvidet backupløsning for Office 365.

 

SharePoint og Onedrive: 

93 dager fra søppelkurv.

Utvidet backupløsning: Uendelig backup og ubegrenset mengde.

 

Teams: 

30 dager.

Utvidet backupløsning: Uendelig backup og ubegrenset mengde.

 

Rapporter og data produsert av bruker i Duett SKY:
Alle rapporter og data generelt som lages av bruker i skyløsningen vil bli lagret og kunne gjenopprettes så lenge det eksisterer en avtale mellom kunden og Duett AS. Det vil bli tatt daglig sikkerhetskopi av slike filer. Datafiler som slettes av brukeren vil bli slettet fra sikkerhetskopien etter 48 måneder.  

 

Testing:
Backupsystemet testes stort sett daglig ved å legge tilbake data fra disk på forespørsel fra brukere som har slettet data.

Brannmurer:
Løsningen er sikret med brannmurer som støtter IDS/IPS, og det kjøres enten dedikerte linjer eller VPN-tunneler inn til kundene. 

 

Sikkerhetsoppdateringer: 
Oppdateringer som ikke krever restart, antivirus definisjoner etc oppdateres løpende igjennom døgnet.
Oppdateringer som krever restart, som windows update etc utføres automatisk når det foreligger nye oppdateringer.
Oppdateringer som omhandler brannmurer, load balancer, switcher, etc installeres så raskt som mulig i hennhold til hvilken kritikalitet de har, oppveid mot hvilke andre konsekvenser oppdateringen kan medføre.

 

Tilgjengelighet:    

 

Tabell - Sikring i Duetts datasenter - korrigert 171017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringer:
Løsningen er forsikret, også for datatap. Forsikringen dekker ikke tapt fortjeneste for kunde.

<< Tilbake